Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

angool idézeteek.(:

Love is a serial killer - we're all just innocent victims.
A szerelem sorozatgyilkos, s mi mind ártatlan áldozatok vagyunk.

It could be sad how times change. When you walk away by someone you used to be able talk for hours and now this person can barely even look at you..
Szomorú tud lenni, hogy változnak az idők. Amikor elsétálsz valaki mellett, akivel régen órákig tudtál beszélni, most pedig még csak rád sem néz.. 

I don't blame you for being you, but you can't blame me for hating it 
Nem hibáztatlak azért, mert önmagad vagy, de te sem hibáztathatsz engem azért, hogy én utálom ezt..

Wanna be happy? Then do 3 things: be with who makes you smile, laugh as much as you breath, and love as long as you live
 Boldog akarsz lenni? Akkor három dolgot tegyél: légy azokkal, akik megmosolyogtatnak, nevess annyiszor, ahányszor csak levegőt veszel, és szeress addig, amíg csak élsz

I can be nice only  1 person a day. And today isn't your day.
Csak egy emberhez tudok kedves lenni naponta, és ez nem a te napod 

Feelings change, but memories don't
Az érzések változnak, de az emlékek örökké megmaradnak

When life gives you a hundred reasons to cry, show life a thousand reasons to smile
 Amikor az élet száz okot ad arra, hogy sírj, mutass fel ezer okot arra, hogy mosolyogj :)

I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do
Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg

There are things we don't want to happen but have to accept and people we can't live without but sometimes we have to let go
 Vannak dolgok, amiket nem akarünk, hogy megtörténjenek, de el kell fogadnunk - ugyanígy vannak emberek is, akik nélkül nem tudunk élni, de néha el kell engednünk őket

Our dreams are just like butterflies: some are fragile, some flutter away, some stay, some are small and some are big, but all of them are beautiful in their own way :)
 az álmaink olyanok, mint a pillangók: némelyik törékeny, van olyan, ami elszáll és van, ami megmarad, vannak kisebbek és nagyobbak; de a maga módján mindegyik gyönyörű

Trying to forget someone you love is like trying to remember someone you never met. 
Megpróbálni elfelejteni valakit, akit szeretsz, olyan, mintha megpróbálnál emlékezni valakire, akit soha sem ismertél. 

 

Yesterday is history, tomorrow is mistery, today is a gift
 A tegnap történelem, a holnap rejtély, a ma ajándék

I want to be remembered as a girl who always smile 
even when her heart is broken.
 
Emlékeztetni akarlak egy olyan lányra, aki mindig mosolyog,
még akkor is, ha összetört a szíve .... 

 

Never let the fear of striking out keep you from playing the game!
Soha nem szabad félned a kudarctól, játszd végig a játékot

2 words guys hate. Don't & Stop. Unless you put them together. 
2 szó van amit a srácok utálnak. A Ne és a Hagyd abba. Kivéve ha összerakod őket...

They laugh at me because I'm different. But I laugh at them because they're all the same!
Nevetnek rajtam, mert más vagyok, mint ők, de én is nevetek rajtuk mert ők mind egyformák!


Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...

Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol…
 

Smile: such spinline which can right everything :)
 Mosoly: egy olyan görbe vonal, ami mindent egyenesbe hoz :D

I hope you know: you've lost my trust!
Remélem tudod: elveszítetted a bizalmam...

 

Life's like a roller coaster - sometimes you up, sometimes you down ...

                           Az élet olyan, mint a hullámvasút: egyszer fent, egyszer lent

The greatest you'll ever learn is just to love, and be loved in return.
A legnagyszerűbb dolog, amit valaha megtapasztalhatsz: szeretni és viszont szeretve lenni.

What doesn't kill me, makes me stronger ...
Ami nem öl meg, az megerősít ... 

The situation is hopeless but not serious.
A helyzet reménytelen, de nem súlyos!
 

The only problem with egoist is that they are more interested in themselves than in me 
Az egyetlen baj az egoistákkal az, hogy saját maguk sokkal jobban érdeklik őket mint ÉN

 

I forgive, but I never forget!
Megbocsátok, de sohasem felejtek!
 

Being happy doesn't mean everything is totally perfect
Boldognak lenni nem azt jelenti hogy minden tökéletes..

Close your eyes, and you'll see that you're really need!
Csukd be a szemed, és látni fogod azt, amire valójában szükséged van 

Maybe I'm going to hell, but at least all my friends will be there! 
Lehet hogy a pokolra kerülök, de legalább az összes barátom is ott lesz

 

He placed his head to hear her heart & whispered: this is my new fav' song 
A fiú hallgatta a lány szívdobogását & azt suttogta: ez az új kedvenc dalom

In your whole life the only thing that will stick by you is your shadow
Egész életedben egy dolog lesz, ami mindig kitart melletted: az árnyékod..

I don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens 

Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom hogy boldog legyek ... mert az vagyok  

All the good things in LiFe are either illegal, expensive or fattening...
Ami jó az életben, az mind törvényellenes, drága - vagy hízlal.

There's this boy and he always makes me smile, no mater how bad I feel.

Itt ez a srác, aki mindig megnevettet, nem számít mennyire rosszul érzem magam 

Life is about trusting your feelings. Taking chances.  Dare to be yourself. Learning from the past. Appreciating the memories. And realizing that life goes on..
Az élet arról szól, hogy bízz az érzéseidben. Kockáztass! Merj önmagad lenni! Tanulj a múltból. Becsüld meg az emlékeket. És vedd észre; az élet mindig megy tovább 

When I'm with you, tomorrow doesn't matter, I just wanna hug you, feel you, kiss you ...

Mikor veled vagyok, nem érdekel, mi lesz holnap, csal ölelni akarlak, érezni, csókolni ...

Calling someone stupid won't make you smarter, calling someone ugly won't make you prettier, so please just stop hating!
Ha valakit lehülyézel, attól te még nem leszel okosabb,ha azt mondod rá hogy csúnya, attól te még nem leszel szebb, úgyhogy kérlek hagyd abba az utálkozást!

 

He gave her 14 roses; 13 real & 1 fake. He said: i will love you until the last one dies!
A fiú 14 szál rózsát adott a lánynak - 13 igazit és 1 műt & azt mondta: szeretni foglak addig, míg az utolsó el nem hervad…

Save the Earth! It's the only planet where you can buy chocolate!
Mentsd meg a Földet! Ez az egyetlen hely ahogy csokit lehet kapni

I don't think you know how easily you can make me smile =)
Szerintem nem is tudod, hogy mennyire könnyen meg tudsz nevettetni engem ^^

Roses are red, violets are blue God made me pretty, but what happened to you? :D
A rózsa vörök, az ibolya kék, Isten csinosnak teremtett engem - de veled mit tett? xD

If life gives you lemons, make lemonade!
Ha az élet citrommal kínál, csinálj belőle limonádét ;)

 

Everyone has a wild side - but me & my friends just prefer to make ours public!
Mindenkinek van egy vad oldala, csakhogy én a barátaimmal ezt publikussá is teszem

It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!

 

Do you ever wonder if we make the moments in our life or if the moments make our life?
Elgondolkodtál már azon, hogy vajon az életünkben mi alakítjuk a pillanatokat, vagy a pillanatok alakítják az életünket?
So hard to stop crying when the person who made you cry is the only one that can make you stop

Nehéz abbahagyni a sírást, mikor csak az a személy tudna téged megvigasztalni, aki miatt sírsz

 

Don't kiss in the backgarden - because love is blind, but the neighbours aren't 
Ne csókolózz a hátsó kertben - a szerelem ugyan vak, de a szomszédok nem!

Tell her that you love her! You've got nothing to lose but you'll always regret it if you don't...
Mondd meg neki hogy szereted, hiszen nincs mit veszítened, de mindig bánni fogod, ha nem teszed meg

 

Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it 
A boldogság olyan, mint a csók - meg kell osztanod valakivel hogy élvezd

At this moment there are 6.470.818.671 people in the world. More than 6 billion souls. And sometimes .. all we need is one.
Ebben a percben 6.470.818.671 ember van a világon. Több mint 6 milliárd lélek. És néha mégis csak egyetlen egyre van szükségünk.

Smile in the morning! It makes people wonder what did you do last night 
Mosolyogj reggelente - az emberek eltűnődnek majd azon,hogy mit csináltál előző este...

In 3 words I can explain what I've learned about life: it goes on.
Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább...

01_062212_137_large

 Life isn't fair, just fairer than death ...
Az élet nem fer, csak igazságosabb a halálnál 

Smile! It's the second best thing you can do with your lips
Mosolyogj - ez a második legjobb dolog, amit az ajkaiddal tehetsz 

 Stop the World! I wanna get off! 
Állítsátok meg a Földet - ki akarok szállni

Relationships are like glass: sometimes it's better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together
A kapcsolatok olyanok, mint az üveg: néha jobb, ha összetörve hagyjuk ahelyett, hogy megsebeznénk magunkat mialatt próbáljuk újra összerakni

 

Be honest! (I never really liked you anyway)
Légy őszinte! (bár akkor sem foglak jobban kedvelni)

Sometimes we just can see clear only after our eyes washed away with tears
Néha csak akkor látunk tisztán, mikor a szemünket már elmosták a könnyek

Don't hate me because I'm beautiful. Hate your man, because he thinks I am!
Ne utálj azért, mert szép vagyok. Utáld a pasidat azért, mert ő így gondolja

Boys are like stars; there are a million out there, but only 1 will make your dream come true
A fiúk olyanok, mint a csillagok: millió van belőlük, de csak egy fogja valóra váltani az álmaidat

You call me a bitch because I speak what's on my mind?
Leribancozol mert kimondom amit gondolok?

Live life how you want & not how the others want you to!
Úgy éld az életed, ahogyan te akarod, és ne úgy, ahogy mások akarják!

 

You can't be old & wise if you were NeVeR young and crazy :)
Nem lehetsz öreg és bölcs, ha sosem voltál fiatal és őrült:P

Love is giving someone your heart & trusting he/she wouldn't break it..
A szerelem annyi, mint odaadni a szíved valakinek, és közben azt remélni, hogy nem fogja összetörni

313198_215545445174828_196804880382218_659437_76517090_n.jpg

 

You broke my heart into 1000 pieces & you say it's because i deserve better 
Ezer darabra törted a szívem, és azt mondod, azért, mert jobbat érdemlek 

Do you ever wonder if we make the moments in our life or if the moments make our life?
Elgondolkodtál már azon, hogy vajon az életünkben mi alakítjuk a pillanatokat, vagy a pillanatok alakítják az életünket?

 

Love takes up when tke knowledge leaves off :) 
A szerelem felemel, mikor az ész elhagy

God made men first - because he had to do a rough draft before the masterpiece! 
Isten először a férfit teremtette meg - de csak azért, mert szüksége volt egy piszkozatra a mestermű előtt 

 

I guess my life is just a cliche. "The girl who loved too hard and didn't get anything in return.." That's me. But I dont wanna be the heroine in some tragic love story! I just would like to be an ordinary girl, who loves & get this feeling in return .
Azt hiszem, az életem olyan mint egy elkoptatott közhely. "A lány, aki annyira szerelmes volt, mégsem viszonozták.." Ez lennék én. De én nem akarok a hősnő lenni egy tragikus szerelmi történetben! Csak egy hétköznapi lány szeretnék lenni, aki szeret, és akit szeretnek..

 

I'm broken, I'm alone, as days go by - my heart grows cold 
Megtörtem, egyedül vagyok, és ahogy a napok telnek, a szívem kihűl ..

 

Baby, you don't need a costume and super powers to be my hero 
Nincs szükséged jelmezre és szuper erőkre ahhoz hogy az én hősöm legyél 

 

Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.
A szerelem egy mosollyal kezdődik, egy csókkal folytatódik és egy könycseppel ér véget ...

 

My emotions are storming and tears fall just like rain ... 
Tombolnak az érzelmeim, és a könnyeim hullanak, mint az esőcseppek ... 

You broke my heart into 1000 pieces & you say it's because i deserve better?!
Ezer darabra törted a szívem, és azt mondod, csak mert "jobbat érdemlek" ?

It's a miracle that you & me are still good friends 
 Csoda, hogy még mindig ilyen jó barátok vagyunk

Here's my philosophy on dating. It's important to have somebody that can make you laugh,
somebody you can trust, somebody who loves you... And it's really, really important that these three people don't know each other! 

Íme, itt az én randi-filozófiám: fontos hogy legyen valaki aki meg tud nevettetni, valaki, akiben bízhatsz, valaki aki szeret. És a leges-leges-legfontosabb az, hogy ez a három ember ne ismerje egymást  

It hurts do love you the way I do coz I look at you, I realize, how much you don't care ...
Fáj, hogy ennyire szeretlek ... mert ha rád nézek, látom, hogy ez téged mennyire nem érdekel :(

76271_395609403842029_1305852919_n_large

 

 

 We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it
Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert. 

 

Before you make more promises, you better learn the definition of " FOREVER"
 Mielőtt csak újabb ígéreteket teszel, tanuld meg mit jelent az "ÖRÖKKÉ" szó .... 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.